MikroFertil základ:

Do tejto skupiny patria listové hnojivá so zastúpením mikroprvkov: Cu , Mn , Zn , Fe , B , Mo a makroprvkov: N , S.

... Esenciálne ...

MikroFertil Obilniny

EÚ PRODUKT NA HNOJENIE

Evidenčné číslo: EU0250

PFC 1(C)(II)(b): VIACZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

minerálne hnojivo s obsahom mikroživiny v roztoku, 1,3 % Cu, 0,7 % Mn, 1,3 % Zn

MikroFertil Olejniny

EÚ PRODUKT NA HNOJENIE

Evidenčné číslo: EU0251

PFC 1(C)(II)(b): VIACZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

minerálne hnojivo s obsahom mikroživiny v roztoku, 7,7 % B, 0,7 % Fe, 0,3 % Mo


... Kvalitatívne ...

MikroFertil BS

EÚ PRODUKT NA HNOJENIE

Evidenčné číslo: EU0253

PFC 1(C)(II)(a):JEDNOZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

Kvapalný koncentrát organicky viazanej síry 15 % SO₃ a bóru 9 % B

MikroFertil NS

EÚ PRODUKT NA HNOJENIE

Evidenčné číslo: EU0254

PFC 1(C)(I)(b)(i): JEDNOZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

Kvapalné anorganické hnojivo s obsahom primárnej makroživiny dusík 15 % N a sekundárnej makroživiny síry 57 % SO3