MikroFertil stimulácia:

MikroFertil N-stim :

Je listové ES hnojivo s obsahom sekundárnych živín Mg , S  , mikroživín Fe , Cu , Mo a kofaktorov enzýmu Nitrát reduktázy  - látok , ktoré spolupôsobením s enzýmom Nitrát reduktázy zosilňujú účinok pôsobenia.

Jeho jedinečné zloženie má priamy pozitívny vplyv na transformáciu a zabudovanie dusíka rastlinou, čím sa zvyšuje efektivita hnojenia dusíkatými hnojivami.

MikroFertil N-stim PLUS + 

Je listové ES hnojivo s obsahom sekundárnych živín Mg , S  , mikroživín Fe , Cu , Mo a kofaktorov enzýmu Nitrát reduktázy , PLUS + cytokiníny , auxíny , glycidy a vitamíny.  

Zložením, mechanizmom pôsobenia a vplyvom na konkrétne rastové fázy rastlín je originálnym a jediným produktom na trhu.