MikroFertil stimulácia:

MikroFertil N-stim :

EÚ PRODUKT NA HNOJENIE

Evidenčné číslo: EU0252

PFC 1(C)(I)(b)(ii): VIACZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

Tekutý roztok sekundárnych makroživín , 5 % MgO , 10 % SOa mikroživín , 0,2 % Cu , 0,5 % Fe , 0,08 % Mo

Jeho zloženie má priamy pozitívny vplyv na transformáciu a zabudovanie dusíka rastlinou, čím sa zvyšuje efektivita hnojenia dusíkatými hnojivami.

KBU MikroFertil N-stim

 ETIKETA MikroFertil N-stim

LETÁK MikroFertil N-stim

MikroFertil N-stim PLUS + 

EÚ PRODUKT NA HNOJENIE

Evidenčné číslo: EU0252

PFC 1(C)(I)(b)(ii): VIACZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

Tekutý roztok sekundárnych makroživín , 5 % MgO , 10 % SOa mikroživín , 0,2 % Cu , 0,5 % Fe , 0,08 % Mo  

Zložením, mechanizmom pôsobenia a vplyvom na konkrétne rastové fázy rastlín je originálnym a jediným produktom na trhu.

 KBU MikroFertil N-stim

ETIKETA MikroFertil N-stim PLUS +

LETÁK MikroFertil N-stim PLUS +