MikroFertil stimulácia

MikroFertil N-stim je listové ES hnojivo s obsahom sekundárnych živín Mg , S  , mikroživín Fe , Cu , Mo a kofaktorov enzýmu Nitrát reduktázy  - látok , ktoré spolupôsobením s enzýmom Nitrát reduktázy zosilňujú účinok pôsobenia. Jeho jedinečné zloženie má priamy pozitívny vplyv na transformáciu a zabudovanie dusíka rastlinou, čím sa zvyšuje efektivita hnojenia dusíkatými hnojivami.

MikroFertil Fotos-stim je listové ES hnojivo s obsahom sekundárnych živín Mg , S  , mikroživín Fe a kofaktorov fotosyntetických komplexov - látok , ktoré sa priamo podieľajú na intenzite fotosyntézy , tvorby a syntéze chlorofylu.

MikroFertil N-stim PLUS+ je listové ES hnojivo s obsahom sekundárnych živín Mg , S  , mikroživín Fe , Cu , Mo a kofaktorov enzýmu Nitrát reduktázy , PLUS + cytokiníny , auxíny a glycidy.   Zložením, mechanizmom pôsobenia a vplyvom na konkrétne rastové fázy rastlín je originálnym a jediným produktom na trhu.