Stavebná činnosť:

V stavebnej oblasti realizujeme vyhotovenie úplnej projektovej dokumentácie pozemných objektov a ich zmien. Projekty sa dodávajú v kompletných siedmych sadách pre vydanie stavebného povolenia.

Riešime:

  • Konzultácie
  • Štúdie
  • 3D návrh interiérov a exteriérov
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe objednávky
  • Dodanie projektovej dokumentácie všetkých profesií: elektrika, plyn, kúrenie, statika, voda, kanalizácia, požiarna ochrana
  • Dodanie energetického hodnotenia
  • Dodanie rozpočtu a výkazu výmer

3D vizualizácie

3D vizualizácie 1

3D vizualizácie 2

3D vizualizácie 3

3D vizualizácie 4