Termín aplikácie:  • Správny agrotechnický termín , výber vhodného listového hnojiva a optimálne načasovanie aplikácie jednotlivých mikro prvkov a rastlinných stimulantov sú najdôležitejšie faktory k dosiahnutiu požadovaného efektu = zvýšenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov jednotlivých plodín.
  • Na tento rok sme priravili zvýhodnený komplexný balík listových hnojív na 40 hektárov s prihliadnutím na konkrétne rastové fázy plodín a ich požiadavky na mikroprvky