Termín aplikácie:  • Správny agrotechnický termín , výber vhodného listového hnojiva a optimálne načasovanie aplikácie jednotlivých mikro prvkov a rastlinných stimulantov sú najdôležitejšie faktory k dosiahnutiu požadovaného efektu = zvýšenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov jednotlivých plodín.
  • Aj na tento rok sme pripravili zvýhodnený komplexný balík listových hnojív pre jednotlivé plodiny na 40 hektárov a riešenie hnojenia Pšenice ozimnej a Repky ozimnej  z pohľadu skorých jarných požiadaviek na morforeguláciu a esenciálne mikroelementy.